WYTYCZANIE UJĘĆ WODNYCH

Wyznaczenie w terenie przebiegu cieków wodonośnych, oraz określenie ich głębokości i wydajności w celu zlokalizowania miejsca pod budowę studni i odwierty ujęć wodnych.

Szczegółowych informacji dotyczących kompleksowej usługi udzielam pod podanym telefonem
+48 504 939 902

Leave a Reply