Porady radiestety.

Każdy organizm znajduje się w stanie równowagi. W stanie tym cały organizm działa prawidłowo. Długotrwałe przebywanie w terenie z żyłami wodnymi powoduje zachwianie równowagi organizmu, który próbuje walczyć z tymi zjawiskami, aby z powrotem powrócić do stanu równowagi. Jeśli na tym etapie wykryje się i usunie stres geopatyczny, to organizm stopniowo zregeneruje się i nie będą miały miejsca żadne poważne zmiany. Adaptacja do wpływów geopatycznych u każdego człowieka przebiega inaczej. Zależy to od wieku, stanu fizycznego i stanu układu immunologicznego. Jest to zjawisko stresu geopatycznego który osłabia organizm. Bardzo na takie zjawiska reagują dzieci.
Największą troską rodziców jest dobry sen ich dzieci. Niemowlę potrzebuje 13-16 godzin snu na dobę, a w młodszym wieku szkolnym potrzeba 9-12 godzin na dobę. Funkcje snu są różnorodne i ważne: sen sprzyja właściwej pracy wszystkich układów organizmu. Właśnie dlatego dzieci cierpiące na przewlekłe zaburzenia snu różnią się od swych rówieśników niższym wzrostem, nadmierną wrażliwością na choroby zakaźne, problemami z zachowaniem nadpobudliwością i słabym przyswajaniem wiedzy.
Dzieci są wrażliwe na oddziaływanie cieków wodnych i jeśli ich łóżko znajduje się na ciekach to można przypuścić, że u dziecka może powstać przewlekłe zaburzenie snu. U najmniejszych dzieci występuje instynkt określania, na ile miejsca, w którym się znajdują są zdrowe. Jeśli małe dziecko śpi na przecinających się ciekach i nie ma możliwości opuszczenia tej strefy, to może długo płakać i wpadać w histerię. Nieco starsze dzieci mogą instynktownie usiłować odsunąć się od niepokojących je stref. Mogą próbować zasnąć na podłodze, w fotelu lub na kanapie, byle tylko nie we własnym łóżku. Jeśli zaś nie mogą opuścić posłania, to starają się spać na brzegu lub w poprzek łóżka, lub też zwijają się w kłębek gdzieś w kąciku.
Starsze dzieci umiejące już mówić, relacjonują nocne napady strachu, poczucie, że ktoś znajduje się w pokoju, albo że ktoś chodzi lub je budzi.
Po wykonaniu neutralizacji czyli zabezpieczenia domu dzieci wyciszają się , są spokojniejsze, lepiej śpią, nie wybudzają się w nocy i nabierają odporności immunologicznej. Nawet jak chorują to ich organizm łatwiej znosi wszelkiego rodzaju infekcje.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.